Home / Di tích / Phủ

Phủ

Tìm hiểu về di tích Phủ Giầy Nam Định

Tìm hiểu về di tích Phủ Giầy Nam Định

Khái niệm “phủ” trong quan niệm dân gian ở nước ta, được hiểu khá rộng rãi: Phủ là một cõi (cõi trời, cõi nước, cõi mây v.v…). Phủ là một nơi thờ gồm nhiều nhà thờ (tương tự như đền), nhiều điện. Phủ có thể thờ ở một ban, một …

Đọc tiếp
Google+