Home / Di tích / Phủ

Phủ

Phủ là gì? Phủ là nơi để thờ các vị Thánh Mẫu. Trong chuyên mục này chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý độc gia danh sách những phủ lớn nhất tại Việt Nam

Tìm hiểu về di tích Phủ Giầy Nam Định

Tìm hiểu về di tích Phủ Giầy Nam Định

Khái niệm “phủ” trong quan niệm dân gian ở nước ta, được hiểu khá rộng rãi: Phủ là một cõi (cõi trời, cõi nước, cõi mây v.v…). Phủ là một nơi thờ gồm nhiều nhà thờ (tương tự như đền), nhiều điện. Phủ có thể thờ ở một ban, một …

Đọc tiếp