Home / Di tích / Miếu

Miếu

Tìm hiểu về di tích Miếu Mạch Lũng

Tìm hiểu về di tích Miếu Mạch Lũng

Miếu Mạch Lũng ở thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tương truyền miếu Mạch Lũng được xây dựng từ đời Hùng Vương. Miếu đã được tu bổ tôn tạo nhiều lần. Hiện nay miếu quay hướng tây nam, mặt bằng hình chuôi vồ, gồm đại bái …

Đọc tiếp
Google+