Home / Di tích / Miếu

Miếu

Miếu là một di tích có quy mô tương đối nhỏ so với các ngôi Đền. Miếu thường được xây dựng ở cạnh những khu vực núi, gò đất hoặc đầu các ngôi làng

Những điều cần biết về Miếu ngài Khai Canh

Những điều cần biết về Miếu ngài Khai Canh

Loại miếu này có nhiều ở nông thôn. Dưới đây chúng tôi trích một bài giới thiệu tổng quát các loại miếu khai canh ở Huế. Miếu thờ thường tôn trí bài vị một hoặc nhiều các vị khai canh làng, phối thờ các vị khai khẩn hoặc hậu khẩn, …

Đọc tiếp

Miếu Đôn Nghĩa- Miếu thờ Thần Phạm Tử Nghi

Miếu Đôn Nghĩa- Miếu thờ Thần Phạm Tử Nghi

Miếu ở làng Đôn Nghĩa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, thờ ông Phạm Tử Nghi, một vị quan dưới triều Mạc. Nhiều tỉnh như Thái Bình, Nam Hà v.v… đều có đền, miếu thờ vị thần này. Tìm hiểu về Miếu Đôn Nghĩa Đầu thế kỷ XVI, có Phạm …

Đọc tiếp

Sự tích về Miếu nàng Han ít người biết

Sự tích về Miếu nàng Han ít người biết

Gọi là miếu, nhưng thật ra thì không phải loại đền miếu như ta thấy ở các tỉnh miền xuôi, mà là nơi hương khói phụng thờ: hoặc ở bến nước (gọi là mó nàng Han); hoặc ở một cửa hang bên dãy núi. Tìm hiểu về Miếu Nàng Han …

Đọc tiếp

Miếu Vũ Hồn- Thờ đức thần tổ Vũ Hồn

Miếu Vũ Hồn- Thờ đức thần tổ Vũ Hồn

Vũ Hồn được xem là vị tổ của họ Vũ ở nước Việt Nam. Ông vốn là con trai của một người Trung Quốc tên là Vũ Công Huy, và mẹ là người Việt Nam tên là Nguyễn Thị Đức ở trang Mạn Nhuế (nay thuộc Nam Sách, Hải Dương) …

Đọc tiếp