Home / Di tích / Chùa

Chùa

 

Chùa là nơi các nhà sư, tăng, ni truyền bá đạo Phật. Vào các ngày rằm mồng một hằng năm các gia đình theo đạo Phật thường có thói quen tới các ngôi chùa quanh khu vực mình sinh sống để chiêm bái, cúng dường cũng như nghe giảng kinh