Home / Di tích / Chùa

Chùa

Núi Tiên, chùa Tiên

Núi Tiên, chùa Tiên

Núi Tiên ở sát nách Thiên Trù. Đứng ở giữa sân Thiên Trù vào lúc hoa gạo đã nở, nhìn những dòng người lên dốc núi Tiên thấp thoáng trong những chòm hoa gạo, đẹp như một bức tranh. Đọc ngay: Di tích lịch sử Chùa Long Vân Đường lên chùa …

Đọc tiếp

Di tích lịch sử Chùa Long Vân

Nhà thơ Yên Đổ tả cảnh chùa Đọi, trong bài thơ tám câu, có hai câu nghe thấy không khí mông lung: Chùa xưa ờ lẫn cùng cây đá Sư cụ nằm chung với khói mây Mỗi khi ngồi đò suối Yến, nhìn chùa Long Vân lưng núi xa xa, …

Đọc tiếp

Sự tích Chùa Thiên Trù

Sự tích Chùa Thiên Trù

Thiên Trù là Bếp trời. Ngày xưa, những người nghiên cứu vai trò của các ngôi sao, theo học thuyết huyền bí, siêu hình cho rằng mọi sự mọi việc ở thế gian đều do các ngôi sao trên trời quyết định cả. Trong các ngôi sao, có một ngôi …

Đọc tiếp

Chùa Động Mát xã Yên Sơn, thị xã Tam Điệp

Chùa Động Mát xã Yên Sơn, thị xã Tam Điệp

Khi Vua Quang Trung kéo quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh đã hội đại binh ở đèo Tam Điệp. Tương truyền, bà Mát đã là người dẫn đường cho một đạo quân. Vì vậy, sau khi bà mất, nhân dân đã xây một đền thờ ở phía bắc núi …

Đọc tiếp
Google+