Home / Di tích / Chùa

Chùa

 

Chùa là nơi các nhà sư, tăng, ni truyền bá đạo Phật. Vào các ngày rằm mồng một hằng năm các gia đình theo đạo Phật thường có thói quen tới các ngôi chùa quanh khu vực mình sinh sống để chiêm bái, cúng dường cũng như nghe giảng kinh

Chùa Đại Bi (Chùa Sét)- Ngôi chùa cổ tứ pháp phật

nhà khác chùa đại bi

Thịnh Liệt, xưa là cổ Liệt, kẻ Sét của đất văn hiến nam Thăng Long (nay là phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai, Hà Nội). Thịnh Liệt nơi Địa linh Nhân kiệt, nơi cận Thị cận Giang hình thành và phát triển, liệt hàng thịnh vượng, có truyền thống văn …

Đọc tiếp