Home / Di tích / Chùa

Chùa

Chùa Long Hưng (Chùa Tổ Đỉa) và những giai thoại

Đồng thời vào những năm lập chùa Hội Khánh (1741), chùa Long Thọ (1756) tại Thủ Dầu Một, vào năm Cảnh Hưng thứ 29 đời vua Lê Hiển Tông (1768), dân làng Thới Hòa (xã Tân Định, huyện Bến Cát ngày nay) đã lập một chiếc am cho Thiền sư Đạo …

Đọc tiếp

Lịch sử ra đời Chùa Sùng Hưng

Lịch sử ra đời Chùa Sùng Hưng

Từ khi được khai sơn vào năm 1875 đến nay chùa Sùng Hưng đã phải di đời nhiều lần trước khi được “định Cư’ tại địa điểm hiện nay: ấp 8, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát. Dân làng kể lại rằng: trước đây chùa Sùng Hưng có tên …

Đọc tiếp

Thiên Long Tự (Chùa Thiên Long)

Thiên Long Tự (Chùa Thiên Long)

Theo lời kể lại của các vị bô lão địa phương, Thiên Long Tự trước đây có tên là chùa Đức Long được một vị Thiền sư thuộc Thiền phái Lâm Tế “Chúc Thánh” khai sơn vào cuối thế kỷ 18 tại làng Kiến Điền (nay là ấp 2, xã …

Đọc tiếp

Tìm hiểu về Chùa Bình Tâm & Chùa Long Châu

Tìm hiểu về Chùa Bình Tâm & Chùa Long Châu

Chùa Bình Tâm được xây dựng vào năm Canh Tý 1960 là một dạng chùa “cải gia vi tự’ do gia đình bà Nguyễn Thị Khinh xây dựng để tu hành. Sau khi xây dựng xong, vị trụ trì đầu tiên là Đại đức Thích Pháp Hộ (thế danh Nguyễn …

Đọc tiếp

Chùa Phước Long huyện Tân Uyên

Chùa Phước Long huyện Tân Uyên

Năm 1932, sau khi được chính quyền sở tại cấp cho một khu đất công thổ, dân làng Tân Vĩnh Hiệp (huyện Tân Uyên ngày nay) đã cung thỉnh Yết ma Phú Thời (thế danh Nguyễn Văn Đổng) về xây dựng chùa Phước Long. Những điều cần biết về chùa …

Đọc tiếp
Google+