Home / Di tích

Di tích

Chuyên mục chia sẻ các thông tin về Đình, đền, miếu, phủ… dựa trên hồ sơ xếp hạng một số di tích lịch sử văn hóa của bộ Văn Hóa- Thông tin. Đồng thời cũng tham khảo thêm một số tài liệu, sách báo khác. Hy vọng phần nào giúp ích cho quý độc giả

Chùa Đại Bi (Chùa Sét)- Ngôi chùa cổ tứ pháp phật

nhà khác chùa đại bi

Thịnh Liệt, xưa là cổ Liệt, kẻ Sét của đất văn hiến nam Thăng Long (nay là phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai, Hà Nội). Thịnh Liệt nơi Địa linh Nhân kiệt, nơi cận Thị cận Giang hình thành và phát triển, liệt hàng thịnh vượng, có truyền thống văn …

Đọc tiếp