Home / Di tích

Di tích

Chuyên mục chia sẻ các thông tin về Đình, đền, miếu, phủ… dựa trên hồ sơ xếp hạng một số di tích lịch sử văn hóa của bộ Văn Hóa- Thông tin. Đồng thời cũng tham khảo thêm một số tài liệu, sách báo khác. Hy vọng phần nào giúp ích cho quý độc giả

Núi Tiên, chùa Tiên

Núi Tiên, chùa Tiên

Núi Tiên ở sát nách Thiên Trù. Đứng ở giữa sân Thiên Trù vào lúc hoa gạo đã nở, nhìn những dòng người lên dốc núi Tiên thấp thoáng trong những chòm hoa gạo, đẹp như một bức tranh. Đọc ngay: Di tích lịch sử Chùa Long Vân Đường lên chùa …

Đọc tiếp

Di tích lịch sử Chùa Long Vân

Nhà thơ Yên Đổ tả cảnh chùa Đọi, trong bài thơ tám câu, có hai câu nghe thấy không khí mông lung: Chùa xưa ờ lẫn cùng cây đá Sư cụ nằm chung với khói mây Mỗi khi ngồi đò suối Yến, nhìn chùa Long Vân lưng núi xa xa, …

Đọc tiếp

Đền Trình Chùa Hương – Ngũ Nhạc

Đền Trình Chùa Hương - Ngũ Nhạc

Phải gọi đền Trình này là đền Trình – Ngũ Nhạc để khỏi lẫn với một đền Trình khác: đền Trình trên lối vào động Tuyết. Đối với khách lễ bái thì đây là nơi trình với thần linh trước khi vào chùa. Đối với khách thăm cảnh thì đây …

Đọc tiếp

Sự tích Chùa Thiên Trù

Sự tích Chùa Thiên Trù

Thiên Trù là Bếp trời. Ngày xưa, những người nghiên cứu vai trò của các ngôi sao, theo học thuyết huyền bí, siêu hình cho rằng mọi sự mọi việc ở thế gian đều do các ngôi sao trên trời quyết định cả. Trong các ngôi sao, có một ngôi …

Đọc tiếp

Chùa Động Mát xã Yên Sơn, thị xã Tam Điệp

Chùa Động Mát xã Yên Sơn, thị xã Tam Điệp

Khi Vua Quang Trung kéo quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh đã hội đại binh ở đèo Tam Điệp. Tương truyền, bà Mát đã là người dẫn đường cho một đạo quân. Vì vậy, sau khi bà mất, nhân dân đã xây một đền thờ ở phía bắc núi …

Đọc tiếp
Google+