Home / Di tích / Tịnh Xá

Tịnh Xá

Tịnh Xá Liên Hoa Bình Dương

Tịnh Xá Liên Hoa Bình Dương

Năm 1966, được ban Hội hương làng Bình Hưng hiến cúng một khu đất 3.400 m2 tại đầu rừng Cấm ở đầu cù lao Tân Chánh thuộc xã Bạch Đằng hiện nay và được gia đình thành tâm đóng góp công sức, tu sĩ Lê Văn Thanh cho xây dựng …

Đọc tiếp