Home / Di tích / Cổng Làng

Cổng Làng

Cổng Làng Nguyên Xá có gì đặc biệt

Cổng Làng Nguyên Xá có gì đặc biệt

Trên nóc Cổng có chữ Nguyên Giả Trường, Cổng làng chỉ có cổng giữa. Bố trí hoa văn trên nóc, gọi là cổng đình làng, nhưng làng đến trước cổng thì rẽ phái, cổng ở gần đền Đồng cổ. Năm 2004, Nguyên Xá xây lại đình, xây lại Cổng làng …

Đọc tiếp