Home / Di tích / Thiền Viện

Thiền Viện

Bạn biết gì về Thiền viện Phúc Trường

Bạn biết gì về Thiền viện Phúc Trường

Thiền viện Phúc Trường được xây dựng từ việc cải tạo của ngôi nhà đang ở của Sư cô Thích Nữ Phúc Trường (thế danh Nguyễn thị Viễn) vào năm 1977. Vào thời điểm này, bà Viễn tu tại gia, trong nhà có ngôi Tam Bảo… Đến năm 1995, bà …

Đọc tiếp