Home / Làng Nghề

Làng Nghề

Tổng hợp thông tin các làng nghề chuyên sản xuất kinh doanh các loại vàng mã, tiền âm phủ trên toàn quốc. Tùy thuộc vào mỗi ngôi làng sẽ chuyên sản xuất những sản phẩm khác nhau. Như có làng chuyên sản xuất ngựa, hình nhân thế mạng, vàng thỏi… Có làng tại chuyên về mũ, mão, giày, hia, hay các đồ cúng khác. Khi xã hội ngày càng phát triển con người luôn tìm về những giá trị cội nguồn và văn hóa dân tộc nên việc sản xuất vàng mã của những làng nghề ngày càng được phát triển và nhân rộng. Trên thực tế có rất nhiều gia đình đã đổi đời từ việc kinh doanh các sản phẩm vàng mã, đặc biệt trong các dịp lễ đặc biệt nhưng ngày lễ Xá Tội Vong Nhân, lễ Vu Lan, ngày tiễn ông Công ông Táo về trời… Số lượng các sản phẩm vàng mã được làm không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng

1 ngày ở Làng Vàng mã Đông Hồ

Làng Vàng mã Đông Hồ vào mùa

Ngày nay ở Bắc Ninh đặc biệt là ở làng tranh Đông Hồ, Thuận Thành đã được đổi tên thành làng vàng mã Đông Hồ bởi đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy vàng mã. Dân số tại ngôi làng không quá nhiều nhưng có tới hơn 80% các …

Đọc tiếp
Google+