Home / Di tích / Đền / Đền Voi Phục Thụy Khuê- Đền thờ hoàng tử Linh Lang

Đền Voi Phục Thụy Khuê- Đền thờ hoàng tử Linh Lang

Đền Voi Phục Thụy Khuê ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đền Voi Phục Thụy Khuê thờ hoàng tử Linh Lang , hiện tọa lạc tại số 251 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sự tích Đền Voi Phục Thụy Khuê

Quay ngược thời gian về Thời Lê nơi này thuộc phường Thụy Chương, đến thời Nguyễn kiêng tên húy vua Thiệu Trị mới đổi là Thụy Khuê, thuộc tổng Trung, huyện Vĩnh Thuận cũ. Tại đây đã tìm thấy những viên gạch vồ và một tấm bia đá được dựng năm Vĩnh Tộ thứ ba (1621).

tìm hiểu Đền Voi Phục Thụy Khuê
Đền Voi Phục Thụy Khuê ngày nay

Theo Đại Việt sử kí toàn thư thì khu vực đền Thụy Khuê vào đời Lý là nền của điện Thụy Chương. Triều Hồ đã sai dỡ điện Thụy Chương mang gỗ ngói về xây dựng ở Tây Đô (Thanh Hóa). Thấy điện bị phá hủy, người dân địa phương mới nhận nền cũ dựng đền để thờ Uy Linh Lang đời Trần.

Như vậy, có thể đền Thụy Khuê đã được dựng vào cuối triều Hồ đầu đời Lê sơ thế kỉ 15. Đền hiện nay còn những viên gạch vồ, tấm bia đá dựng năm 1621. Ngôi Đền cũng đã qua nhiều lần trùng tu sửa chữa. Toàn bộ khu đền chia ra thành hai bộ phận kiến trúc chính là tiền tế, hậu cung và tam quan. Tiền tế và hậu cung cũng được thiết kế theo kiểu chuôi vồ, tiền tế 5 gian, hậu chung 3 gian, cung cấm 3 gian. Trên kiến trúc còn nhiều mảng chạm khắc mang phong cách hậu Lê khá đẹp.

Hàng năm, hội đền được tổ chức xuân thu nhị kì để tưởng nhớ Uy Linh Lang. Hội xuân vào ngày sinh của thần 3/12 âm lịch và ngày hóa 12/12 âm lịch.

Đền Voi Phục Thụy Khuê đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 22.1.1986.

Đọc tiếp: Giới thiệu sơ lược về lịch sử Đền Quán Thánh

 

Đọc Thật Chậm

Đền Bảo Lộc Nam Định & Những chuyện chưa từng kể

Đền Bảo Lộc Nam Định & Những chuyện chưa từng kể

Đền Bảo Lộc ở Tòa đình chính, thờ Đức Đại Vương và các tướng lĩnh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *