Danh nhân

TAM TÒA THÁNH MẪU VÀ NHỮNG ĐIỀU ÍT AI BIẾT

TAM TÒA THÁNH MẪU VÀ NHỮNG ĐIỀU ÍT AI BIẾT

Trong tầm thức sâu xa của dân tộc, người Việt Nam quan niệm cả nước là một đại gia đình, chung huyết thống. Gia đình nào cúng có người chủ. Người chủ chính là bà mẹ chứ không phải ông cha. Luân lý phụ nguyên là sản phẩm của Nho …

Đọc tiếp

Thánh Vũ Hồn (Đức Thần Tổ Vũ Hồn)

thánh vũ hồn

Tại miếu thờ thành hoàng làng ở làng Mộ Trạch nay thuộc xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải dương có bức hoành phi ghi rõ chữ Vạn thế trạch (ơn vạn đời) và Thành trạch vạn thế (ơn thánh vạn đời). Các hiện vật ấy chính thức thừa …

Đọc tiếp

Thánh Văn Xương Đế Quân là ai?

Thánh Văn Xương Đế Quân là ai?

Thánh Văn Xương còn gọi là Văn Xương đế quân, một vị trong hệ thống thần linh của Đạo giáo. Ở Trung Quốc, người theo Đạo giáo cho rằng trên trời dưới quyền của Ngọc Hoàng thượng đế có một cung gồm sáu vị (sáu ngôi sao) được giao trách …

Đọc tiếp

Tìm hiểu Thánh Mẫu Thượng Ngàn là ai?

văn khấn mẫu thượng ngàn

Có thể gọi là Mẫu Thượng Ngàn hay bà chúa Thượng Ngàn. Sự tưởng tượng của quần chúng không muốn xem đây là một nhân vật siêu trần, một thần linh nào xa xôi cả. Bà là thánh và là Thánh từ cõi trần gian mà lên ngôi (đây là …

Đọc tiếp

Câu chuyện về Trần Anh Tông

Câu chuyện về Trần Anh Tông

Thuyền Vua vừa ghé cửa biển Càn Hải. Phía trước, những hòn lèn xanh ngắt. Biển đang chuyển mùa. Những trận gió lạnh ngắt đưa thuyền Vua vào đây chưa đến một ngày, cửa biển này, núi kề ngay cạnh đảo. Bữa ấy thuyền đến sớm, Vua còn lên bãi …

Đọc tiếp
aaaaaaaaaaa