Home / Văn hóa & Tôn Giáo / Danh nhân / Thánh Vũ Hồn (Đức Thần Tổ Vũ Hồn)

Thánh Vũ Hồn (Đức Thần Tổ Vũ Hồn)

Tại miếu thờ thành hoàng làng ở làng Mộ Trạch nay thuộc xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải dương có bức hoành phi ghi rõ chữ Vạn thế trạch (ơn vạn đời) và Thành trạch vạn thế (ơn thánh vạn đời). Các hiện vật ấy chính thức thừa nhận vị tổ được thờ ở đây là bậc thánh. Nhân dân và các thế hệ con cháu xưa nay vẫn gọi là Thánh Vũ Hồn

Thánh Vũ Hồn là ai?

Tiểu sử Vũ Hồn đến nay cũng chưa được xác minh đầy đủ. Văn bia, sách vở và truyền thuyết có chỗ khác nhau. Nhưng đại thể thì có sự nhất trí: ông là con ông Vũ Công Huy (người Trung Quốc) và bà Nguyễn Thị Đức (người Việt Nam). Ông sinh năm 804, đi học, đỗ tiến sĩ năm 820, được vua Đường cho làm quan, giữ chức Kinh lược sứ Giao Châu. Sau đó, ông về hưu ở lại quê mẹ cho đến năm 853 thì mất. Ông đã lập ra làng Mộ Trạch và được nhân dân cùng chính quyền tôn làm Thành hoàng của làng.

thánh vũ hồn

Tất cả những người dân họ Vũ ở nước ta từ Bắc chí Nam, đều thừa nhận (hoặc có khuynh hướng thừa nhận) rằng ông là vị thủy tổ của họ Vũ. Làng đã lập miếu thờ ông, có rất nhiều hoành phi, câu đối, bia, tượng. Sau này, làng Mộ Trạch đời đời có thành tích văn hóa rất lớn, đứng vào hàng đầu cả nước về mặt khoa cử. Nhân dân gọi làng Mộ Trạch là làng tiến sĩ. Rất nhiều nhà khoa bảng, quan lại danh tiếng đều từ làng Mộ Trạch mà ra.

Rất nhiều dòng họ trong nước ta cũng có thành tích, công lao và truyền thống rực rỡ. Nhưng đến nay mới biết được dòng họ Vũ có vị thủy tổ vào thời đại lâu nhất (thế kỷ thứ 9). Mở đầu cho một dòng họ có tiếng tăm, thành lập được một thôn làng có thành tích lẫy lừng và nổi tiếng như vậy, ông được thờ làm thành hoàng và được tôn vinh là bậc thánh như vậy cũng là một lẽ tất nhiên.

Đọc Thật Chậm

văn khấn mẫu thượng ngàn

Tìm hiểu Thánh Mẫu Thượng Ngàn là ai?

Có thể gọi là Mẫu Thượng Ngàn hay bà chúa Thượng Ngàn. Sự tưởng tượng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *