Home / Văn hóa & Tôn Giáo / Danh nhân / Thánh Văn Xương Đế Quân là ai?

Thánh Văn Xương Đế Quân là ai?

Thánh Văn Xương còn gọi là Văn Xương đế quân, một vị trong hệ thống thần linh của Đạo giáo. Ở Trung Quốc, người theo Đạo giáo cho rằng trên trời dưới quyền của Ngọc Hoàng thượng đế có một cung gồm sáu vị (sáu ngôi sao) được giao trách nhiệm trông coi việc võ bị binh đao, phúc lộc hoa phúc, thăng thưởng, trừng phạt, và văn chương nghệ thuật. Các vị sao ấy đều được gọi lá đế tính (hoặc đế quân).

Tìm hiểu về Văn Xương Đế Quân

Văn Xương đế quân là vị thần trông coi về việc văn. Có tài liệu lại cho rằng thần này là người có thực tên là Trương Á Tử, sống dưới thời nhà Tấn Trung Quốc. Khi mất, ông hiển linh được nhiều người thờ cúng. Ngọc Hoàng cho ông coi việc ở phủ Văn Xương giữ sổ tước lộc của nhân gian, có hiệu là Tử Đồng đế quân.

sao văn xương
Tượng Văn Xương Đế Quân

Người Việt Nam ta cũng tin như vậy. Tại đền Ngọc Sơn (Hà Nội) có thờ Văn Xương Đế Quân, tạc tượng đứng cầm bút ở tay. Có tài liệu nói rằng việc thờ Văn Xương là có từ đời Lê Thánh Tông. Nhà vua cho đoàn sứ giả sang Yên Kinh rước tượng Văn Xương Đế Quân về thờ chung ở Trấn Vũ Quán (thờ thánh Huyền thiên, tức là đức Thánh Đồng Đen). Chưa có căn cứ để thẩm tra, nhưng nói thế cũng hợp lý vì Văn Xương và Huyền Thiên đều là thần của Đạo giáo. Sang đời nhà Nguyễn. Văn Xương được đưa về thờ ở đền Ngọc Sơn. Tại đền này còn thờ cả Trần Hưng Đạo, và Quan Vân Trường.

Các nho sĩ trước đây đều tin rằng Vân Xương đế quân là vị chủ trì về văn chương cũng như Quan Vân Trường là chủ trì về võ nghệ.

Sĩ tử trước khi đi thi, thường đến lễ bái và nằm mộng cầu thần, họ gọi ông là đế quân và cũng gọi ông là Vân Tinh (ngôi sao chỉ về việc văn) tôn ông là Thánh văn chương. Người ta cũng truyền đi một số bài văn giáo dục về thuần phong mỹ tục cho là do Văn Xương Đế Quân giáng bút

Đọc thêm: Đức thánh Quan Vân Trường (Quan Vũ) có thật không?

Đọc Thật Chậm

văn khấn mẫu thượng ngàn

Tìm hiểu Thánh Mẫu Thượng Ngàn là ai?

Có thể gọi là Mẫu Thượng Ngàn hay bà chúa Thượng Ngàn. Sự tưởng tượng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *