Home / Văn hóa & Tôn Giáo / Danh nhân / TAM TÒA THÁNH MẪU VÀ NHỮNG ĐIỀU ÍT AI BIẾT

TAM TÒA THÁNH MẪU VÀ NHỮNG ĐIỀU ÍT AI BIẾT

Trong tầm thức sâu xa của dân tộc, người Việt Nam quan niệm cả nước là một đại gia đình, chung huyết thống. Gia đình nào cúng có người chủ. Người chủ chính là bà mẹ chứ không phải ông cha. Luân lý phụ nguyên là sản phẩm của Nho giáo, chứ theo cái lê tự nhiên của trời đất thì ẹm sinh ra con cái, nuôi dưỡng, rèn cặp từ thuở sinh.

Tìm hiểu về tam tòa thánh mẫu

Mẹ chăm sóc cho con mình suốt cả thời gian dài từ nôi đến mộ. Không phải chỉ có sinh vật, mà cả những vật vô tri vô giác mòm núi khúc sông cũng đều có mẹ. Có mẹ Đất, mẹ Nước, mẹ Núi, mẹ Rừng, mẹ Lúa V.V…. Tôn vinh đức Mẫu là niềm tín ngưỡng chân thành, sâu sắc của trần gian. Chuyện của mẹ trong kho thần thoại Việt Nam, miền ngược, miền xuôi, của cả 51 dân tộc vô cùng phong phú. Trong tín ngưỡng Tứ phủ không có những bà mẹ siêu phàm, có công sáng tạo đánh giặc giữ làng như Âu Cơ, Trưng, Triệu v.v…

Từ tâm thức, người dân hiểu như thế và như vậy lả ra đời sự tôn thờ mẹ Nước, mẹ Rừng. Cách nói, chữ nghĩa sẽ gọi là Thủy cung thánh mẫu, là Lâm cung thánh mầu. Còn dân gịan chỉ gọi là đức Mẫu Thoải, đức Mẫu Thượng Ngàn. Có hai bà mẫu của non, nước rồi thì trên trời cũng nên có một bà chúa. Bà ở xa qụá, mờ ảo quá nên mới rõ cái tên là Cửu thiên huyền nữ, cách gọị dân dã là Mẫu cửu trùng.

Từ nguồn gốc cơ bản ấy, theo quy luật biến đổi của văn hóa dân gian, các bà mẹ Trời, mẹ Núi, mẹ Sông được ghép vào với nhiều hiện tượng ạự kiện hoặc nhân vật trần gian (nhân vật cổ tích hay nhân vật lịch sử). Điều đó là bình thường đối với dân gian trong các khuynh hướng nhân hoá các hiện tượng tự nhiên, cho mang một lý lịch trần gian và lịch sử. Thần Rắn được trở thành hoàng tử Linh Lang, con thuồng luồng ở Đầm Mực thành cậu học trò của Chu Văn An. Ở đây cũng vậy. Trừ bà mẫu Cửu trùng xa xôi quá – mà cũng không cần thiết để tạo thêm sự tích, cứ xem bà là Cửu thiên huyền nữ (cô gái mờ ảo trên tận chín tầng trời, là được rồi. Vả chăng nếu bà có sự tích thì cũng liên quan nhiều với thượng giới, chứ người trần mắt thịt thì biết đâu. Người trần cứng liên quan với Trời, nhưng để có Thần Gió, Thần Mưa, có Nam tào Bắc Đẩu cho người ta cầu khẩn, bà Huyền Thiên này chỉ để chiêm ngưỡng, để nhắc nhở mà thôi. Còn hai bà mẹ Núi, mẹ Sống thì phải được lễ bái, phải được luôn luôn gần gũi. Các bà trở thành những thánh mẫu có sợ tích hẳn hoi.

Có thể bạn quan tâm: Thánh Vũ Hồn (Đức Thần Tổ Vũ Hồn)

Đọc Thật Chậm

văn khấn mẫu thượng ngàn

Tìm hiểu Thánh Mẫu Thượng Ngàn là ai?

Có thể gọi là Mẫu Thượng Ngàn hay bà chúa Thượng Ngàn. Sự tưởng tượng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *