Home / Di tích / Miếu / Miếu Đôn Nghĩa- Miếu thờ Thần Phạm Tử Nghi

Miếu Đôn Nghĩa- Miếu thờ Thần Phạm Tử Nghi

Miếu ở làng Đôn Nghĩa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, thờ ông Phạm Tử Nghi, một vị quan dưới triều Mạc. Nhiều tỉnh như Thái Bình, Nam Hà v.v… đều có đền, miếu thờ vị thần này.

Tìm hiểu về Miếu Đôn Nghĩa

Đầu thế kỷ XVI, có Phạm Công người làng Vĩnh Niệm, huyện An Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương, nay là xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng.

Phạm Công sinh được một người con trai, tuấn tú, khí vũ hiên ngang, đặt tên là Phạm Tử Nghi. Thuở nhỏ, ông rất thông minh, nghe một biết mười. Lớn lên, Phạm Tử Nghi có sức khỏe hơn người, ham luyện tập võ nghệ. Ông đắp đê dài khoảng 3 dặm, hai đầu và hai bên đường đắp các ụ đất cao 5 thước, sau đó cầm gậy chạy đến, hét to một tiếng gạt bằng các ụ đất này. Phạm Tử Nghi làm quan triều Mạc, tới chức Thái úy, tước Tứ dương hầu. Ngày mồng 6 tháng 6 năm 1546, vua Mạc Phúc Hải mất, con trai trưởng mới lên 6 tuổi. Tứ dương hầu Phạm Tử Nghi chủ trương lập Hoằng vương Mạc Chính Trung, con thứ hai Mạc Thái Tổ Đăng Dung, lấy cớ rằng:

Xem chi tiết: Sự tích về Miếu nàng Han ít người biết

Miếu Đôn Nghĩa

– Hiện nay trong nước đang lúc nhiễu loạn nên lập vua lớn tuổi.

Tứ dương hầu Phạm Tử Nghi mượn cớ nhà Minh chứa chấp Hoằng vương, mới củng cố quân đội tiến đánh châu Khâm, châu Liêm thuộc Lương Quảng để đổi Mạc Chính Trung. Quân nhà Minh luôn luôn bị thua, không thể cự nổi. Tổng đốc Quảng Đông là Tất Tiêu, một mặt sai người đưa thư sang trách cứ vua Mạc, một mặt cho người tìm mọi cách bắt cóc mẹ Tứ dương hầu, theo đường biển đưa về Trung Quốc, rồi đưa thư báo Tứ dương hầu muốn tính mệnh bà mẹ an toàn, thì phải đến nơi hội ước, và rút quân không được quấy nhiễu Trung Quốc.

Miếu Đôn Nghĩa, quốc đảo dân cầu có nhiều linh ứng, trải các triều vua đều có sắc phong thêm mĩ tự, lên bậc thần Thượng đẳng.

Trong miếu thờ, có các đại tự:

Lưỡng Quốc linh ứng (Linh ứng hai nước)

Vạn thế phúc thần (Vị phúc thần muôn thuở)

Hiệu nhiên chính khí (Vầng chính khí mênh mông)

Và đôi câu đối minh họa:

Thánh thần hải sơn chung, lưỡng quốc linh thanh truyền sử sách.

Hiếu trung thiên đm phạm, ức niên lăng miếu hệ dân ân.

Nghĩa là:

Thánh thần do khí sáng của non sông, hai nước uy linh còn sử chép.

Trung hiếu là khuôn mẫu trong trời đất, muốn đời lăng miếu ờ nơi dân.

Thần là tướng triều Mạc, lại được vua triều Lê Trung Hưng phong thần, nên có câu đối:

“Tướng Mạc, thần Lê, danh bất hủ,

Cừu Minh, hận Hán, tiết di cao”.

Nghĩa là:

(Tướng triều Mạc, thần đời Lê, tên người sống mãi.

Thù nhà Minh, giận giặc Hán, khí tiết nêu cao).

Xem ngay: Những điều cần biết về Miếu Trám & Lễ hội trò trám

Đọc Thật Chậm

Sự tích về Miếu nàng Han ít người biết

Sự tích về Miếu nàng Han ít người biết

Gọi là miếu, nhưng thật ra thì không phải loại đền miếu như ta thấy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *