Home / Di tích / Đền / Hội Đền Chèm- Đền thờ Lý Ông Trọng

Hội Đền Chèm- Đền thờ Lý Ông Trọng

Làng Chèm ở tả ngạn sông Hồng, ngay trên con đường liên tỉnh Hà Nội đi Phúc Yên, thuộc địa phận huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên (Vĩnh Phú). Tại đền Chèm có đền thờ ông Lý Ông Trọng.

VÀI NÉT VỀ ÔNG LÝ ÔNG TRỌNG

Lý Ông Trọng là người Việt Nam những làm tướng nước Tàu thời vua Tần Thủy Hoàng. Lý ông Trọng có công đánh giặc Hung Nô rất được vua Tần tin mến và được phong làm Phục Tín Hầu.

Tại đền chèm có pho tượng của Ngài rất lớn, to hơn tầm vóc người ta ngày nay. Tương phong rằng ngày xưa Lý Ong Trọng to lớn như vậy nên rợ Hung Nô trông thấy bóng Ngài phải sợ.

Khi vẻ già, Lý Ông Trọng được vua Tần cho trở lại quê nhà, lúc chết dân làng Chèm lập đền thờ.

NGÀY HỘI ĐỀN CHÈM

Hội làng Chèm mở vào ngày rằm tháng Năm. Lúc này hội hè đã hết ở các nơi khác nên hội làng Chèm rất được nhiều người quanh vùng kéo nhau tới dự. Địa thế gần Hà Nội của làng Chèm càng khiến cho hội thêm đông khách với những người ở Thủ đô dắt nhau tới. Hội kéo dài ba ngày.

đền chèm thờ ai

Ngày hội có nhiều cuộc vui trong đó có đánh đu, thả chim thi, đánh vật, hát chèo, đánh cờ…

Cũng rước xách tế lễ như các hội nơi khác, những ở đây có đám rước tượng thần xuống sông Hồng Hà để làm lễ mộc dục là đặc biệt.

Tượng thần to lớn, lúc rước các thanh niên trong làng phải xúm nhau vào khiêng và để cuộc rước được dễ dàng, ông tiên chỉ hàng năm phải làm lễ khấn Ngài để Ngài phù hộ cho bức tượng được nhẹ đi.

Sở dĩ tượng Ngài được rước xuống sông để tắm là vì theo lời phong lại, khi ở Tàu về, sống ở làng Chèm, hàng ngày Ngài thường xuống tắm ỏ sông Hồng Hà. Bởi vậy để kỷ niệm việc tắm sông xưa kia của Ngài, dân làng rước tượng Ngài xuống sống để Ngài tắm như lúc sinh thời.

Sau lễ tắm ở sông, dân làng lại rước tượng ngài vẻ đình cúng tế. Dân làng cắt những bộ quần áo giấy thật to lớn để tế Ngài.

Trong ngày hội, những thanh niên trong làng còn tân được kén để đáp thuyền ra giữa dòng sông Hồng Hà, múc nước trong về tế Ngài.

Những cuộc tế lễ theo nghi thức cổ truyền rất vui, và dân làng cũng hân hoan hàng năm mở hội kỷ niệm ngài. Hội càng mở to, càng linh đình bao nhiêu, năm đó dân làng càng làm ăn phát đạt chừng ấy.

Dân làng sùng kính Ngài lắm. Ngày hội, người ta nghỉ cả mọi việc để dự các cuộc tế lễ và rước xách.

Xem ngay: Hội Đền Đô (Đền Lý Bát Đế) ở làng Đình Bảng Từ Sơn

Đánh giá bài viết

Đọc Thật Chậm

Lịch sử Đền Đằng Châu (Đền Mây) Hưng Yên

Lịch sử Đền Đằng Châu (Đền Mây) Hưng Yên

Thần họ Phạm, huý Bạch Hổ, quê ở Đằng Châu, Kim Động (Hải Hưng). Bà …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *