Home / Văn hóa & Tôn Giáo / Danh nhân / Truyền thuyết về Đức Thánh Bối

Truyền thuyết về Đức Thánh Bối

Gọi là đức Thánh Bối, vì Thánh là người làng Bối Khê, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Ông có tên là Nguyễn Nữ, tự là Bình An là một nhà sư tu hành đắc đạo, nhưng lại được tôn là bậc chân nhân, chứ không gọi là thiền sư hay bồ tát.

Tìm hiểu về Đức Thánh Bối

Có thể vì theo truyền thuyết, ông có nhiều pháp thuật kỳ lạ, những pháp thuật thường được thấy trong các chuyện dân gian. Cũng như Thạch Sanh có niêu cơm thần kỳ, một lần ông cho dựng ngôi chùa, sử dụng đến hàng trăm thợ mộc, thợ ngoa, ông chỉ thổi một niêu cơm nhỏ mà thợ ăn không hết. Có khi thiếu muối trong bữa ăn, ông chỉ đi có vài bước chân, là đã về đến làng (cách xa nơi làm chùa hàng chục cây số) lấy muối đem lên. Ông còn đi guốc trên mái nhà, lướt một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng hơn người chạy bộ dưới đất.

Truyền thuyết về Đức Thánh Bối

Ông sống vào thế kỷ XIII. Vua Trần Nhân Tông (1279 – 1293) có mời ông về tiếp kiến ở triều đình, và ban cho ông danh hiệu là Mạnh Đức chân nhân. Ông viên tịch cũng trong một cảnh tượng huyền ảo. Khi chùa dựng xong, ông sai làm một hòm gỗ, ung dung vào ngồi, cho các đệ tử đậy nắp lại, để cho ông yên tĩnh bàn bạc các bí quyết với Phật. Sau một trăm ngày, mở hòm ra thì chỉ thấy hương thơm ngào ngạt mà không thấy thi thể của ông đâu nữa. Dân chúng tạc tượng để thờ, gọi là tượng đức Thánh Bái. Triều đình nhà Hậu Trần tôn ông là Khai Sơn Đại Từ bi bồ tát.

Chùa của Thánh Bối dựng nên thường được gọi là Chùa Trăm Gian. Cũng là chùa So, tại núi Mã Sơn, nay là xã Tiên Phương huyện Hoài Đức, Hà Nội. Như lời truyền thuyết, chùa do Minh Đức Chân nhân lập. Vào đời Hồ, chùa bị quân Minh đốt phá, đầu đời Lê dựng lại, đến đời Lê Trung Hưng được trùng tu. Trong chùa vẫn có tượng Thánh Bối, có cả tượng viên quan đã có công lao trùng tu lúc bấy giờ. Vị quan ấy là ông Đặng Tiến Giản (có người đọc thành Đặng Tiến Đông, vì hai chữ Giản và Đông nét chữ giống nhau.

Làng So hàng năm mở hội vào ngày 4 đến 6 tháng giêng để tưởng niệm đức Thánh Bối. Tên chùa khi gọi là Chùa So, Chùa Trăm Gian hoặc Chùa Quảng Nghiêm

Đánh giá bài viết

Đọc Thật Chậm

Đức thánh Chu Văn An (Chu Văn Trinh) & Những giai thoại

Đức thánh Chu Văn An (Chu Văn Trinh) & Những giai thoại

Thánh Chu là con người thật, được tôn làm Thánh. Ông có tên là Chu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *