Home / Di tích / Đình / Đình Yên Thái- Đình thờ những vị nhân thần triều Lý

Đình Yên Thái- Đình thờ những vị nhân thần triều Lý

Đình Yên Thái thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo sử sách, sắc phong, thần phả và truyền thuyết dân gian trong vùng đều cho biết đình Yên Thái thờ những vị nhân thần dưới triều Lý (thế kỷ 11).

Sự tích Đình Yên Thái

Lai lịch, công trạng của họ được chép khá nhiều trong Lĩnh Nam chích quái, Kiến văn tiểu lục, Đại Nam nhất thống chí, An Thái phường thần tích. Ông tên là Vũ Phục, tự là Phúc Thiện và vợ cùng em trai có công trong việc đắp đê ngăn nước ở vùng hợp lưu giữa sông Tô Lịch và sông Thiên Phù (khu vực chợ Bưởi hiện nay). Ông bà mất, vua ban cho ông là: “Chiêu ứng Phù Vận đại vương” bà là “Thuận Chính Phương Duy công chúa”, người em trai là: “Chiêu Điên Đại Vương” và cho dựng đình thờ. Các đời sau đều ban sắc phong.

đình yên thái hà nội
Lối vào đình Yên Thái

Có truyền thuyết kể rằng ông Vũ Phục quê ở Bạch Hạc, bà quê ơ Minh Tảo, Từ Liêm, làm nghề bán dầu. Sáng sàm ông bà đi bán dầu, bị bắt nhẩy xuống sông Thiên Phù để chữa bệnh đau mắt cho vua Lý. Cũng có sách chép là do ông bà tự nguyện. Sự tích này có thể phản ánh một tập tục mê tín dị đoan lấy người làm vật tế sông còn lưu truyền ở thời Lý.

Di tích được dựng từ thời Lý, đến nay đã qua nhiều lần trùng tu sửa chữa, mở mang. Đình có tam quan, đại đình 3 gian, có chạm khắc hoa lá. Di vật còn rồng đá, hương án, hô phù, câu đối, long ngai, bia đá, sắc phong, thần phả, mũ thờ.

Đình Yên Thái đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích lịch sử hà nội ngày 28.4.1994.

Xem ngay: Bạn đã biết về Đình Ứng Thiên- Đình Láng Hạ

Đánh giá bài viết

Đọc Thật Chậm

Đình Nam Hương và những điều cần biết

Đình Nam Hương và những điều cần biết

Đình Nam Hương từ xưa tới nay đình mang một tên gọi duy nhất là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *