Home / Di tích / Đình / Đình làng Đông Xã & Chùa Mật Dụng

Đình làng Đông Xã & Chùa Mật Dụng

Đình Đông Xã nằm ở vị trí bên phải đường Thuỵ Khuê, liền kề với chùa Mật Dụng.

Sự tích Đình Đông Xã

Theo các cụ kể lại thì đình Đông Xã đã qua ba lần chuyển chỗ. Lần cuối cùng là năm 1903, chuyển từ Trong làng ra liền kề với chùa. Theo hàng chữ trên thượng lương thì đình được xây năm Gia Long, có lẽ khi di chuyển các cụ mang cả bộ vì kèo ra làm đình mới.

Đọc ngay: Đền Voi Phục (Đền Thủ Lệ)- Một trong thăng long tứ trấn

Đình Đông Xã

Sách Tây Hồ chỉ chép là đình An Đông thờ Vũ Phục, nhưng đọc thần tích, sắc phong còn lưu giữ lại ghi rõ hai vị thành hoàng làng Đông Xã là hai vị tả hữu kiến thần của Tản Viên sơn thánh, húy là Nguyễn Quý và Nguyễn Hiển. Hiện nay tại đình còn lưu được: quyển “Hoàn Long Đông Xã thần tích” và các đạo sắc phong tặng cho Quý Minh, Bảo Hộ. Đình Đông Xã có quan hệ mật thiết với đền Và (Sơn Tây). Thường niên, các cụ lên lễ đền Và vào Ngày hội của đền.

Đình làng Đông Xã có một đôi câu đối thờ hai vị như sau:

Phù Hùng thánh đức nông dương nan đệ nan huynh vọng Tản Viên sơn nghi tả hữu

Kháng Thục thần Cổng hách trạc đồng sinh đồng hóa bảo An Đông thô tôi anh linh

Tìm hiểu về Chùa Mật Dụng

Phật giáo có hai hộ phái Thiền Tông và Mật Tông. Mật Tông là một. Trong hai hệ phái đó. Phái Mật Tông có tâm kinh Bát nhã nhật tụng để tụng hàng ngày. Tại chùa Mật Dụng có đôi câu đối:

Không thị Sắc – sắc thị Không, Mật Dụng (lanh lam khai quảng đại do tức Tâm – Tâm tức Do, An Đông thẳng địa cảnh từ bi)

Chùa Mật Dụng

Là rút từ ý nghĩa của Ma ha bát nhã Ba la mật đa tâm kinh: “Sắc bất dị Không – Không bất dị sắc. Sắc tức thị Không – Không tức thị Sắc, thụ, hưởng, hành, thức diệc phục như thị”.

Lại có đôi câu đối ở gian tam bảo rằng:

Kim khâu tập kinh truyền bí điển

Ngư thanh thính hường vận hồ âm

Ý nghĩa của di tích chùa Mật Dụng như thế là rất cao siêu, nhưng đã hàng trăm năm nay, việc truyền bá đạo Phật thống nhất về một hệ phái, Trong chùa Mật Dụng bây giờ thờ cả Phật và Mẫu. Và người dân đến chùa lễ Phật làm nghi lễ như tại nơi chùa khác. Họ chỉ biết đến chùa lễ Phật còn hệ phái ra sao ít người hiểu được.

Xem thêm: Chùa Hoa Yên Yên Tử một danh lam cổ tự

Đánh giá bài viết

Đọc Thật Chậm

Sự tích ít ai ngờ của Đình Đông Hương (Đền Hàng Trống)

Sự tích ít ai ngờ của Đình Đông Hương (Đền Hàng Trống)

Đình Đông Hương (Đền Hàng Trống) Ngôi nhà mang biển số 82 Hàng Trống, bé nhỏ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *