Home / Di tích / Đình / Sự tích ít ai ngờ của Đình Đông Hương (Đền Hàng Trống)

Sự tích ít ai ngờ của Đình Đông Hương (Đền Hàng Trống)

Đình Đông Hương (Đền Hàng Trống) Ngôi nhà mang biển số 82 Hàng Trống, bé nhỏ, thấp thỏi, rộng chưa được 3m, cao hai tầng không quá 8m, mà một thời là ngôi đền tấp nập con nhang đệ tử hàng nhất nhì Hà Nội – Vì thiêng (?) và cũng vì sự tích ly kỳ của vị thần được thờ ở đền.

Đình Đông Hương thờ ai

Đền vốn thờ một đào nương. Có điều là lai lịch vị này có hai cách kể khác nhau. Cách thứ nhất kể rằng vào thời Lê – Trịnh, ở phường Báo Thiên này có một cô gái tài sắc vẹn toàn tên là Ngọc Kiều, nhất là cô có một giọng hát tuyệt diệu. Song chính giọng hát này đã khiến cô chuốc tai họa. Nguyên thuở đó, bọn nịnh thần gian ác thường săn tìm gái đẹp hát hay dâng vào Phù Chúa. Thế là Ngọc Kiều bị bất sung vào đội nữ nhạc. Chúa Trịnh (không rõ là chúa nào) say nhan sắc, say cả giọng hát của cô.

Thế là vương phi nổi cơn ghen, đang đêm phục rượu cho cô say rồi sai lính đem chôn sống lấp bên bờ hồ. Bị can khuất, lại chết vào giờ “linh”, cô đào “hiển thánh”, có đã bắt mụ vương phi đó đền tội. Thương cảm người tài sắc, dân phường phố xây trên ngôi mộ cô một đền thờ. Đó chính là đền Đồng Hương.

đình đông hương hà nội
Lối vào Đình Đông Hương ngày nay

Cách kể thứ hai lại khác hẳn: Đây cũng là một đào nương song có sự nghiệp giúp nước giúp dân. Lúc đó là thời quân Minh đô hộ nước ta, cô cũng đàn ngọt hát hay nên cuốn hút nhiều lính Tàu. Một hôm, theo kế sách của một “quân sư” nào đó, thỉnh thoảng đêm đêm cô cứ dụ một hai toán lính tới, cho thưởng thức múa hát rồi phục rượu cho say. Sau đó tống chúng vào bao tải rồi có người khuân ra sông thả. Thế là lính Tàu chết cũng nhiều. Sau giặc truy ra và sát hại cô..

Sau khi bình định đất nước, vua Lê Lợi biết chuyện này, cho lập đình Đông Hương để ghi công lao. Cả hai cách kể đều hay. Bức hoành phi hiện còn treo trong đền với bốn chữ Khiển Thiên chi muội có nghĩa là “Ví như em gái của Trời” đều thích hợp với lai lịch, thân thế của cả hai cô đào.

Xem tiếp: Đình Kim Liên- Đình thờ thần Cao Sơn (Tứ Trấn Thăng Long)

Đánh giá bài viết

Đọc Thật Chậm

Đình Nam Hương và những điều cần biết

Đình Nam Hương và những điều cần biết

Đình Nam Hương từ xưa tới nay đình mang một tên gọi duy nhất là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *