Home / Di tích / Kỳ Quan

Kỳ Quan

Lịch sử Vạn lý trường thành Trung Quốc

Lịch sử Vạn lý trường thành Trung Quốc

Nếu những đoạn khác [của trường thành] cũng tương tự với những đoạn tôi vừa nhìn thấy, chắc chắn đây là công trình kỳ diệu nhất của bàn tay nhân loại, vì tôi hình dung, nếu việc phác họa tất cả các công trình nề của toàn bộ pháo đài …

Đọc tiếp
aaaaaaaaaaa