Home / Di tích / Kỳ Quan

Kỳ Quan

Lịch sử Vạn lý trường thành Trung Quốc

Lịch sử Vạn lý trường thành Trung Quốc

Nếu những đoạn khác [của trường thành] cũng tương tự với những đoạn tôi vừa nhìn thấy, chắc chắn đây là công trình kỳ diệu nhất của bàn tay nhân loại, vì tôi hình dung, nếu việc phác họa tất cả các công trình nề của toàn bộ pháo đài …

Đọc tiếp

Điện Pantheon dưới lòng đất ở Paris

Điện Pantheon dưới lòng đất ở Paris

Một vài công trình trong thế giới phương Tây đã khơi dậy sự nhiệt tình như thế, hoặc ngược lại cũng mang nhiều tranh cãi như thế, như điện Pantheon ở Rome. Mặc dù sự phối hợp đơn giản dễ thấy của một nhà vòm có hình vòm cầu nổi …

Đọc tiếp

Kim tự tháp Moche

Kim tự tháp Moche

Vào thời điểm người da đỏ lndian chưa theo tôn giáo nào, đây là một trong những nơi tôn nghiêm nhất hiện hữu trong vương quốc. Người ta từ nhiều nơi đến đây hành hương, và để thực hiện lời mình đã hứa cũng như đến tạ ơn và dâng …

Đọc tiếp