Home / Di tích / Đền / Đền Trăm Năm (Đền Trầm Lâm) có gì đặc biệt

Đền Trăm Năm (Đền Trầm Lâm) có gì đặc biệt

Đền trăm năm hiện ở xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Sách xưa ghi chép rõ ràng nhưng sự tích lại chưa được thu thập đầy đủ. Đền Trăm Năm cũng gọi là đền Trầm Lâm ở làng Phú Gia, tổng Chu Lễ, nay là xã Phú Gia, huyện Hương Khê. Sách “Đại Nam nhất thống chí” (quyển 13) chép: “Phía Tây huyện Hương Khê thuộc xã Phú Gia có một cái gò bằng phẳng ước vài sào đất, giữa có ao tròn rất sâu, trống không thấy đáy tục gọi là Trầm Lâm. Trong đầm có đền thờ thần gọi là đền Trăm Năm (Bách Niên từ).

Tìm hiểu về Đền Trầm Lâm (Đền Trăm Năm)

Sách Lễ Chí nhà Minh có chép: đền Trăm Năm này cũng là một trong 6 ngọn nước có tiếng ở An Nam. Năm Hồng Vũ thứ 3 (1370), vua Thái Tổ nhà Minh đã sai sứ sang tế, tức là chỗ này”. Sách “Địa dư tỉnh Hà Tĩnh” của Trần Kinh chép cụ thể hơn: “… về làng Phú Gia có một khoảnh rừng cây cối um tùm, giữa có cái hồ hơi tròn, rộng chừng 4 sào… Tục truyền rằng nước trong hồ ấy một năm 4 mùa, nước biếc ra bốn sắc, mùa xuân nước xanh, mùa hạ nước hồng, mùa thu nước trắng, mùa đông nước đen…

Đền Trầm Lâm thờ ai
Đền Trầm Lâm ngày nay

Kề trên bờ hồ, chỗ  Tên đền và vị hiệu thần đền đều là Trầm Lâm (rừng chìm). Ở Kỷ thứ tư đất Hương Khê chỉ là một hồ rộng, dưới đáy có lớp than gầy, sau đó đáy hồ nâng lên, nước hồ theo một vệt nứt (là sông Ngàn Sâu) đổ ra biển. Như vậy dưới lòng đất vùng này có những khu rừng bị vùi lấp. Do đó mà có tên “Trầm Lâm” chăng? Còn tên “Trăm Năm” (một số sách dịch là “Bách Niên tư’, “Bách Niên đàm” thì thật khó hiểu. Đền dựng từ trăm năm trước chăng? Hay là “Trầm Lâm” nói trại ra chăng?.

Đất cao ráo, có miếu thấp nhỏ, trên lợp bằng lá tro, dưới xây bằng gạch, có dựng cái khảm trong có tòa long ngai thờ một vị thánh Thiên thần. Miếu ấy không biết sáng tạo từ bao giờ, tục gọi là Đền “Trăm Năm” hoặc gọi là miếu “Trầm Lâm” (rừng chìm).

Vị hiệu thần đền, theo sắc phong đồi Lê, Nguyễn là “bản xứ Thánh mẫu Trầm Lâm kiêm lục quốc, thượng triều kim khuyết, hạ thấu long cung, Thanh y anh linh hiển ứng diệu ngọc thánh vương thiên thần”. Ngoài ra còn có hai vị thần được thờ vọng là “Mã Vàng công chúa” và “Thập nhị thiên tiên nương”. Trong đền có đôi liễn khắc do Thái tử Thiếu Bảo Nguyễn Chính (nguyên là Tổng Đốc Nghệ An) cúng:

Công phù đại địa trung hưng thánh Danh trấn nam thiên thượng đẳng thần. Và bức hoành do Trực cơ khâm sai đại thần (không rõ tên) cung tiến đề 3 chữ lớn “Nghiền thiên nộ”. Ngôi đền Trầm Lâm hiện nay vẫn còn dấu tích.

Có thể bạn quan tâm: Lịch sử ra đời Đền Cuông Nghệ An

Đánh giá bài viết
product image
Số người đánh giá
5 based on 1 votes
Tên Công Ty
Tiền Âm Phủ Quyết Vượng
Tên Sản Phẩm
Đền Trăm Năm (Đền Trầm Lâm) có gì đặc biệt

Đọc Thật Chậm

Truyền thuyết về Đức ông Đệ tam cửa Suốt

Truyền thuyết về Đức ông Đệ tam cửa Suốt

Đức ông Đệ tam được thờ ở đền cửa Ông, cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *