Home / Di tích / Cổng Làng / Cổng Làng Vĩnh Trung Xã Đại Áng – Huyện Thanh Trì

Cổng Làng Vĩnh Trung Xã Đại Áng – Huyện Thanh Trì

Cổng đình làng có chữ Hán là Vĩnh Hưng Trung, hiện xây tại đầu thôn theo kiến trúc thượng gia hạ môn. Nhưng phần trên lại chia thành 3 cửa. Cổng xây năm 2003.

Tìm hiểu về Làng Vĩnh Trung 

Đình chùa đến miếu có trong thôn xã là điều bình thường, nhưng ở Lạc Thị các vị hương trưởng lại bầy đặt nhiều lễ luật như: Cầu thọ tháng giêng, cúng đại kỳ phúc tháng hai, mở hội đền ngày 3 tháng 3. làm lễ kỳ an tháng 4 và tháng 5, làm lễ tế thần nông, tháng 6 lễ hạ điền, tháng 7 lễ thượng điền, tháng 8 lễ thần nông, tháng 9 lễ xôi mới, tháng chạp lỗ tất niên.cổng làng vĩnh trung hà nội

Ngoài các tục lễ trên, tại Lạc Thị việc cưới xin, ma chay quá nhiều phiền nhiễu. Người ta thách cưới nói bằng “Khiêng” nghĩa là giá trị bằng con lợn khiêng nặng, nhưng nếu thách cưới bằng “dắt” thì chi phí đã nên tới giá trị con trâu. Nếu nhà gái “xin một tiếng mõ”, tức là phải dần cướii dứ để mõ ra mời làng đến ăn cỗ. Cho nên đám cưới rồi thì cũng khánh kiệt luôn về tang ma cũng vậy, hương ước quy định phái Sửa lễ mời hàng giáp đã đi chôn cất cho tang chủ.

Kể những chuyện xưa như vậy để ngày nay chúng ta vui mừng trước một Lạc Thị đang trên đường đổi mới, vui mừng khi Lạc Thị là một Trong những thôn thành lập xã Ngọc Hồi – một xã nổi tiếng của Thanh Trì.

Đọc ngay: Cổng Làng Hữu Châu (Xã Hữu Hòa- Huyện Thanh Trì)

Đánh giá bài viết

Đọc Thật Chậm

Cổng Làng Yên Nội (Xã Liên Mạc – Huyện Từ Liêm)

Cổng làng Yên Nội mới được xây lại năm 2001 theo một mẫu hiện đại. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *