Home / Di tích / Cổng Làng / Cổng Làng Ngọc Mạch (Xã Xuân Phương – Huyện Từ Liêm)

Cổng Làng Ngọc Mạch (Xã Xuân Phương – Huyện Từ Liêm)

Thông thường những cổng đầu thôn, có tên gọi Nôm là cổng Điếm. Cổng Ngọc Mạch này cũng có tên như vậy, dù trên cổng còn lờ mờ nét khon bởi vì trước bất kỳ hoàn cảnh nào, người thợ Hòe Thị cũng có cách khắc phục.

Tìm hiểu về làng Ngọc Mạch

Ngay tại phố Lò Rèn, phố nghề của Hà Nội, khi cơ giới hóa ngành nghề rèn, những nhân công thừa đã nhanh chóng chuyển nghề làm sắt, làm gò giữ vững mức sản xuất và giá trị kinh tế.

cổng làng ngọc mạch

Làng nghề Hòe Thị bây giờ đã hơn hẳn các làng thuần nông, chợ Canh một tháng sáu phiên người đi chợ đông vui, trù phú hơn xưa. Hàng năm, vào ngày 12 tháng 2, hai làng Hòe thị, Thị Cấm mở hội tế lễ thành hoàng và tổ chức các trò “thi dệt vải’ chọn người dệt khéo, làng cũng chọn người tháo vát, nhanh nhẹn, khéo nội trợ để “thổi cơm thi” diễn lại một cuộc thi truyền thống. Xuân Phương với làng nghề “thợ rèn”, làng nghề truyền thống văn hóa, làng giàu có hội nhập kinh tế mới, đã và đang là một xã nổi tiếng của huyện Từ Liêm.

Đọc tiếp: Cổng làng Cổ Điển Xã Hải Bối – Huyện Đông Anh

Đánh giá bài viết
product image
Số người đánh giá
5 based on 1 votes
Tên Công Ty
Tiền Âm Phủ Quyết Vượng
Tên Sản Phẩm
Cổng Làng Ngọc Mạch (Xã Xuân Phương - Huyện Từ Liêm)

Đọc Thật Chậm

Cổng Làng Liên Mạc (Hoàng Liên) (Xã Liên Mạc - Huyện Từ Liêm)

Cổng Làng Liên Mạc (Hoàng Liên) (Xã Liên Mạc – Huyện Từ Liêm)

Làng Hoàng Liên thuộc xã Liên Mạc ở bên sông Hồng. Xưa làng nghèo lắm. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *