Home / Di tích / Cổng Làng / Cổng làng Cổng Thôn hoàng & Cổng Làng Phùng Khoang

Cổng làng Cổng Thôn hoàng & Cổng Làng Phùng Khoang

Cổng Cái Thôn Hoàng xã cổ Nhuế cho đến bây giờ cổng cái đã um tùm cây trên nóc, các hình vẽ và chữ trên cổng không còn hoặc mờ hết.

cổng thôn hoàng
Hình ảnh cổng thôn hoàng

Hỏi một cụ người làng, ông cho biết: tôi đã tám mươi tuổi rồi, nhưng không biết, không nhớ ngày trước cổng này có câu đối, có chữ nghĩa gì. Người ta cứ gọi là cổng Cái Thôn Hoàng. Phía trước cổng có hai cột, một gian nhà phía sau lợp ngói, bán mái để người ta cổ thể đứng tránh mưa

Cổng Làng Phùng Khoang

Cổng làng Phùng Khoang làm năm 1950, những chữ trên cổng có thể là chữ các cụ đã viết từ trước. Chi lạ về cách sắp xếp Nghênh Xuất Chúc Nhập nên đọc khó hiểu.

Ở Phùng Khoang, có nhà thờ Thiên Chúa, có chùa, có đình. Tôn giáo và tín ngưỡng sống hòa đồng cùng nhau.

cổng làng phùng khoang
Cổng làng Phùng Khoang ngày nay

Chợ Phùng Khoang là chợ lớn, giáp thị xã Hà Đông nổi tiếng, xưa có câu: “Thóc làng Khoang, quan Kẻ Giàn”. Những câu hát ướm lời nhau cho đến tận bây giờ còn nhiều người nhớ như:

Gần đây mà chẳng sang chơi

Để anh ép ngọn mùng tơi làm cầu

Bắc cầu em chẳng qua cầu

Cho tôn Cổng thợ, cho sầu lòng anh

ở Trung Văn có câu ca dao:

Trung Văn là đất bẹn thừng

Trăm chắp nghìn nối xin đừng quên nhau

Thừng chão có hèn gì đâu

Thế mà tậu ruộng, tậu trâu, tậu bò

Lấy anh, anh sắm sửa cho

Biết nghề thừng chão không lo lắng gì

Đánh giá bài viết
product image
Số người đánh giá
5 based on 1 votes
Tên Công Ty
Tiền Âm Phủ Quyết Vượng
Tên Sản Phẩm
Cổng làng Cổng Thôn hoàng & Cổng Làng Phùng Khoang

Đọc Thật Chậm

Cổng Làng Liên Mạc (Hoàng Liên) (Xã Liên Mạc - Huyện Từ Liêm)

Cổng Làng Liên Mạc (Hoàng Liên) (Xã Liên Mạc – Huyện Từ Liêm)

Làng Hoàng Liên thuộc xã Liên Mạc ở bên sông Hồng. Xưa làng nghèo lắm. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *