Home / Văn hóa & Tôn Giáo / Gia Phả / Cách lập gia phả & Nội dung cần có trong gia phả

Cách lập gia phả & Nội dung cần có trong gia phả

Gia phả: Gia phả là sách ghi chép gia tộc, phả hệ, nhân vật và sự tích quan trọng của bạn.

Gia tộc: Tổ chức gia đình được hình thành bồi nhóm người có quan hệ huyết thống với bạn.

Phả hệ: Là hệ thống kế thừa qua các Thời đại của gia tộc, cũng gọi là bảng phả hệ. Dùng hình thức bảng biểu phản ánh quan hệ huyết thống của thành viên trong gia tộc, thông thường năm đời là một bảng.

Nguyên quán: nơi sinh của tổ tông. Tổ tông – tổ tiên của mỗi gia tộc.

Chi: gia đình bạn hoặc anh em của bạn là một chi.

Bảng vai vế: bảng thứ tự của dòng dõi gia tộc cần tiến hành khảo chứng nội dung gia phả. Ví dụ, nguồn gốc họ, quá trình và nguyên nhân di dời, ..

Gia huấn: là phép tắc của gia phả. Nội dung cơ bản là tu thân, tề gia, giữ phép tắc,… Một phần trong đó bao gồm: quy ước, lời giáo huấn, miếu quy.

Quy ước: chính là quy tắc mà người trong họ phải tuân theo, như: gia phả.

Lời giáo huấn: chính là đạo lý hướng dẫn con người cách đối nhân xử thế, cũng gọi là giáo dục gia đình.

Miếu quy: cũng gọi là gia lễ. Là nghi lễ thờ cúng của gia tộc, như: miếu tổ tiên, nhà thờ họ, nghi lễ thờ cúng, cưới xin, ma chay,…

Nhà thờ họ: ghi chép lịch sử và hiện trạng, quy tắc, bài vị, huyết thống của gia tộc, việc quản lý điền trang, sự phân bổ’ và phương hướng đặt mồ mả tổ tiên, nghĩa địa.

1. VIẾT GIA PHẢ GỒM NHỮNG NỘI DUNG GÌ?

Viết gia phả phải thu thập nhiều tài liệu, phải tìm đọc thông tin về các danh nhân thuộc các ngành nghề trong gia tộc thông qua các phương tiện truyền thông. Quá trình này cần tập trung nhiều thời gian, tìm đọc các tài liệu lịch sử, và từ điển nhân vật.

nội dung trên gia phả có gì

Nội dung của gia phả nói chung bao gồm các phần: lời nói đầu, nguồn gốc của họ, bảng phả hệ thị tộc, văn hóa thị tộc, giới thiệu về danh nhân, lời kết,…

Lời nói đầu. Chủ yếu giải thích vì sao viết gia phả, tiếp đó phải xác định rõ chi ngành, và tình hình phân bố thị tộc,… Nguồn gốc của họ. Phần lớn họ là lấy tên của Thời thế, đất đai, lịch sử, phía sau rất nhiều họ đều có những câu chuyện phức tạp, trúc trắc khó hiểu. Trong lịch sử có nhiều loại sách thuộc lĩnh vực này.

Bảng phụ hệ thị tộc. Bảng này có thể phản ánh tình hình chung về sự di dời, phát triển, phỏng theo, thay đổi của một chi. Đối với gia tộc lớn, họ bắt nguồn từ những thị tộc khác nhau, thì phần này rất quan trọng.

Văn hóa thị tộc. Bao gồm tác phẩm và phần thưởng của người trong họ; di tích của tổ tiên để lại; thứ tự đặt tên của tổ tiên, quy tắc gia tộc, lời giáo huấn,… Đối với những nội dung này, phải phân tích, giám định và phân biệt, loại bỏ những nội dung không hay, dựa vào tinh thần văn hóa hiện thực, tạo nội dung mới cho đạo đức cao đẹp và truyền thông dân tộc, làm cho mỗi bộ gia phả đều trở thành giáo trình cơ sở để xây dựng nền văn minh tinh thần.

Giới thiệu về danh nhân. Khi viết gia phả phải chú trọng viết tốt phần này, phải luôn bám sát vào lịch sử. Để tiện đọc, phải cố gắng dùng những từ ngữ thông thường và thêm phần chú thích. Đối với việc nhập nhân vật vào gia phả, phải trích dẫn định luận lịch sử như thực, không tùy tiện bình luận. Giới thiệu danh nhân phải lần lượt theo Thời đại.

Lời kết. Phần này gồm các nội dung: quá trình thành sách, vấn đề cần từng bước tìm hiểu, cảm ơn người có đóng góp trong việc biên soạn gia phả,…

2. TỘC QUY 10 BIỂU

Thờ cúng tổ tiên Có hiếu với cha mẹ Hòa thuận với anh em Hòa thuận với tộc họ Hòa thuận với làng xóm Dạy dỗ con cháu Bỏ thói quen xấu Ca ngợi danh tiết Cẩn thận việc cưới xin Khẩn trương việc thuế má Sáu điều cấm Cấm làm sai Cấm làm điều xằng bậy Cấm tụ tập, Cấm tham gia tôn giáo, Cấm xuất gia, Cấm tự hạ thấp mình

Đọc tiếp: Nguồn gốc và sự hình thành của phả hệ học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *